รังสีคืออะไร ?
ทุกวันนี้เมื่อพูดถึงรังสี ย่อมเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าเป็นพลังงานรูปหนึ่ง หรือเป็นอนุภาคบางอย่างที่ปลดปล่อยออกมาจากนิวเคลียร์หรืออะตอม โดยตาเปล่าเราไม่สามารถมองเห็นหรือจับต้องรังสีได้แต่โดยเครื่องมืออุปกรณ์เฉพาะ เราสามารถตรวจวัดรังสีได้ว่าเป็นรังสีอะไร มีปริมาณเท่าไร เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่
มนุษย์เราได้รับรังสีอย่างไร ?
มนุษย์ได้รับรังสีจากการแผ่รังสีของสารรังสีมาสู่ร่างกาย และในเมื่อรังสีมีอยู่ทั่วไปในดิน น้ำ อากาศ อาหาร ดังนั้น ไม่ว่าจะนั่ง เดิน ยืน นอน เราก็จะได้รับรังสีตลอดเวลา ทั้งอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน แม้กระทั่งการเดินทางโดยเครื่องบินก็ยังได้รับรังสีและปริมาณค่อนข้างสูงจากรังสีคอสมิค ยิ่งบินสูงยิ่งได้รับรังสีมากขึ้นไปพบแพทย์ตรวจร่างกายก็ได้รับรังสีเอ็กซ์โดยการเอ็กซเรย์ หรือได้รับสารไอโซโทปรังสีจากการตรวจและวินิจฉัยโรค
รังสีน่ากลัวหรือไม่ ?
เมื่อท่านอยู่กับรังสีรอบตัวตลอดเวลาเช่นนี้ ท่านยังจะกลัวรังสีหรือไม่ ขอบอกท่านว่าท่านไม่ต้องกลัวเพราะท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยท่านจะต้องอยู่กับรังสีจากธรรมชาติรอบตัวนั้น นับเป็นแหล่งการได้รับรังสีของมนุษย์มากที่สุด มากกว่าการทดลองระเบิดปรมาณู หรือจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เสียอีก