แนวทางในการสร้างแหล่งจ่ายไฟสำหรับวิทยุสื่อสาร
 
รูปแบบที่ 1. วงจรแหล่งจ่ายไฟ 13.8v 24A
 
รูปแบบที่ 2. วงจรแหล่งจ่ายไฟ 13.8v 30A
 
รูปแบบที่ 3. วงจรแหล่งจ่ายไฟ 9-14v 10A
 
รูปแบบที่ 4. วงจรแหล่งจ่ายไฟ 12v 10A