SAVER กวน วิทยุสื่อสาร
เมื่อได้ยินคำว่า เซฟเวอร์ เราก็จะนึกถึงสายต่อเพื่อนำไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่รถยนต์ ผ่านที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ ในบ้านเรา แบตเตอรี่เซฟเวอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมมากอีกอย่างหนึ่งทำให้ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ของเครื่องมือถือทำให้ไม่ต้องชาร์จบ่อยๆ ช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ ใช้สะดวก และราคาไม่แพงประหยัดไปอีกหลายอย่าง ชื่อเต็มๆ ก็คือ แบตเตอรี่เซฟเวอร์ Battery Saver จะแปลว่า อุปกรณ์ประหยัดแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์ถนอมแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์คุ้มครองแบตเตอรี่ ก็ได้
หลักการของเซฟเวอร์
โดยปกติ ไฟจากแบตเตอรี่เป็นไฟตรงที่เรียบที่สุด นิ่งที่สุด แรงดันไฟสม่ำเสมอจนกระทั่งพลังไฟอ่อน เรียกว่าเป็นแหล่งพลังงานที่ดีที่สุด แต่ขณะที่รถวิ่ง แบตเตอรี่รถยนต์จะถูกชาร์จไปด้วย ทำให้แรงดันไฟไม่สม่ำเสมอ บางครั้งเกิดไฟกระชาก แรงดันสูงเกินกว่าวิทยุมือถือจะรับได้ ดังนั้นในเซฟเวอร์แต่ละตัว จะมีวงจรป้องกันแรงดันเกิน และวงจรกรองกระแสให้เรียบ เป็นองค์ประกอบหลัก
 
สายเซฟเวอร์
แบตเตอรี่เซฟเวอร์ ของวิทยุสื่อสารที่จำหน่ายในท้องตลาดปัจจุบัน นิยมใช้สายที่เป็นสปริงแบบสายโทรศัพท์ในบ้านเพราะไม่ยืดยาวเกะกะ แต่เมื่อต้องการความยาว ก็สามารถดึงยืดออกมาได้เลย สายทั่วๆ ไป ที่เห็นทุกวันนี้ จะเป็นสายกลม ภายในเป็นสาย 2 เส้น ดำ แดง การขดแบบสายโทรศัพท์ทำให้สายทั้ง 2 เส้น มีคุณสมบัติเป็นคอล์ย ดังที่ทราบกันว่า คลื่นวิทยุก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และเมื่อมีสนามแม่เหล็กตัดกับขดลวด จะเหนี่ยวนำให้เกิดไฟฟ้าไหลในขดลวดนั้น ดังนั้น เมื่อกดคีย์วิทยุมือถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้สายอากาศยางอยู่ในรถสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากสายอากาศจะกระทบสายขดของแบตเตอรี่เซฟเวอร์ และเหนี่วนำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารบกวนระบบของตัวมันเอง ทำให้เกิดอาการไฟตก ไฟหน้าปัดหรี่ หรือวูบวาบ นอกจากนี้ สายที่ป้อนไฟตรงเข้าไปเลี้ยงเครื่อง ถ้ามีการขดในลักษณะคอยล์ บางครั้งยังดักรับความถี่ต่ำๆ  เข้าไปรบกวนการรับ- ส่งของวิทยุสื่อสารด้วย
การแก้ไข
จากการทดลองใช้แบตเตอรี่เซฟเวอร์ของเครื่องเมย์คอมที่ติดมากับเครื่อง โดยใช้เสาอากาศยางในรถ เมื่อกดคีย์ออกอากาศไฟหน้าปัดเครื่องจะตกวูบลง และเมื่อยึดสายที่ขดอยู่ออก อาการนี้ก็หาย ใครที่ประสบปัญหานี้ให้ลองทำดู แต่จริงๆ ถ้าจะให้ดีแล้ว จะต้องใช้สายที่เป็นสายชีลด์ จึงจะสามารถป้องกันการถูกรบกวนจากคลื่นวิทยุได้ (RF) แต่ไม่ควรใช้สายชีลด์ที่มีฉนวนตรงกลาง เพราะไม่สามารถทนความร้อนได้ ถ้าใช้ไฟเกิน คือกินกระแสมากกว่าที่สายจะรับได้ สายจะร้อนและช็อต