ตารางการคำนวณความยาวสายนำสัญญาณ
สำหรับย่านความถี่ CB 245 MHz
 
สูตรคำนวณ
29980 / 245 = 122.36 cm ( 1 แลมด้า )
นำค่าที่ได้มาคูณค่าความเร็วของสาย ตระกูล RG 8 ( 0.66 )
122.36 * 0.66 = 80.75 cm
เพราะฉะนั้น เราจะได้ความยาว 1 แลมด้า ของสายตระกูล RG8 เท่ากับ 80.75 cm
 
ในบางครั้งความยาว 1 แลมด้า อาจจะดูยาวไปเราสามารถที่จะแบ่งให้ เป็น 1/4 แลมด้าก็ได ้เพื่อใหสายนำสัญญาณแต่ละท่อนสั้นลง เพื่อที่จะให้ได้ขนาดเท่ากับสายที่เรามีอยู่ หรือจะได้ตัดสายส่วนเกินทิ้งน้อยที่สุด
 
ความยาวสาย 1 แลมด้า หารด้วย 4
96.67 / 4 = 20.18 cm
 
 
ตารางนี้ใช้สำหรับสายนำสัญญาณชนิด   RG58 , RG8 
No.
ความยาว (ซ.ม)
( A ) 
( B )
1
20.2
2
40.4
3
60.6
4
80.8
5
101.0
6
121.1
7
141.3
8
161.5
9
181.7
10
201.9
11
222.1
12
242.3
13
262.5
14
282.7
15
302.9
16
323.0
17
343.2
18
363.4
19
383.6
20
403.8
21
424.0
22
444.2
23
464.4
24
484.6
25
504.8
26
525.0
27
545.1
28
565.3
29
585.5
30
605.7
31
625.9
32
646.1
33
666.3
34
686.5
35
706.7
No.
ความยาว (ซ.ม)
( A ) 
( B )
36
726.9
37
747.1
38
767.2
39
787.4
40
807.6
41
827.8
42
848.0
43
868.2
44
888.4
45
908.6
46
928.8
47
949.0
48
969.1
49
989.3
50
1009.5
51
1029.7
52
1049.9
53
1070.1
54
1090.3
55
1110.5
56
1130.7
57
1150.9
58
1171.1
59
1191.2
60
1211.4
61
1231.6
62
1251.8
63
1272.0
64
1292.2
65
1312.4
66
1332.6
67
1352.8
68
1373.0
69
1393.2
70
1413.3
No.
ความยาว (ซ.ม)
( A ) 
( B )
71
1433.5
72
1453.7
73
1473.9
74
1494.1
75
1514.3
76
1534.5
77
1554.7
78
1574.9
79
1595.1
80
1615.2
81
1635.4
82
1655.6
83
1675.8
84
1696.0
85
1716.2
86
1736.4
87
1756.6
88
1776.8
89
1797.0
90
1817.2
91
1837.3
92
1857.5
93
1877.7
94
1897.9
95
1918.1
96
1938.3
97
1958.5
98
1978.7
99
1998.9
100
2019.1
101
2039.3
102
2059.4
103
2079.6
104
2099.8
105
2120.0
100 ซ.ม  เท่ากับ 1 เมตร
 
หมายเหตุ 
   ความยาวของสายนำสัญญาน(หรือที่เราเรียกผิดว่าสายอากาศ)มีผลต่อค่า SWRและการรับ/ส่ง ของวิทยุสื่อสาร  
นักวิทยุทุกท่านควรให้ความสนใจเรื่องนี้ด้วย เพราะจะทำให้สายอากาศของเรามีประสิทธิภาพ ในการรับ/ส่ง ไกลขึ้น
วิธีการใช้งาน
 ให้เราวัดสายนำสัญาญของเราว่ามีความยาวเท่าไร แล้วดูที่ช่องความยาว (ช่อง B ) แล้วตัดสายให้ได้ตามขนาดในตาราง
เหินฟ้าบางปู ' 08