วงจรไมค์นอก Kenwood
 
 
 
วงจรไมค์นอกเครื่องมือถือ Kenwood TH22A
 
Tags: MIC Stand ,Desktop Microphones , adonis am-308 ,ไมค์สแตนด์,ตำแหน่งขาไมค์