วงจรไมค์นอก Alingco
 
 
 
Alingco DR110
Pin1. Mic
Pin2. PTT
Pin3. DWN
Pin4. Up
Pin5. +8v
Pin6. Programing Bus
Pin7. Mic GND
Pin8. GND
 
 
 
 
 
ตำแหน่งขาไมค์นอก Alingco DR110
 
 
 
 
 
Tags: MIC Stand ,Desktop Microphones , adonis am-308 ,ไมค์สแตนด์,ตำแหน่งขาไมค์