มาทดลองทำดัมมี่โหลดใช้กันเถอะ
สิ่งที่ต้องเตรียม
 • ตัวต้านทาน (R) 1K2W1% จำนวน 20 ตัว (สำหรับ 40 วัตต์) หรือ 2K2W1%จำนวน 40 ตัว (สำหรับ 80 วัตต์)
 • ชุดการบัดกรี หัวแร้ง,ตะกั่วบัดกรี,ตะไบ,ฟลั๊กบัดกรี,ครีมตัด
 • หัว PL259 (ขนาดสำหรับ RG8)
 • เครื่องวัด SWR หรือ มัลติมิเตอร์ระบบดิจิตอล
 • ท่อหดขนาด 25 ม.ม. ตัดยาว 50 ม.ม. 1 ชิ้น
 • สาย RG8 ยาว 50 ม.ม. 1 ชิ้น
 
วิธีการทำก็แสนง่าย
 • นำสาย RG8 ที่ตัดไว้มาปลอกเปลือกออกให้เหลือแต่ฉนวนและอินเนอร์ ดังรูป ก.
 • นำหัว PL259 มาตะไบตรงรอบๆ ด้านที่สวมด้านบนพอประมาณ แล้วเอาฟลั๊กบัดกรีทารอบบริเวณเพื่อจะทำการบัดกรีไว้รองรับตามรูปที่ 2  (ก) นำสาย RG8 ที่เตรียมไว้มาบัดกรีกับขั้วรูปที่ 1 (ข) มาใส่ทำการบัดกรี
 • เมื่อเสร็จในรูป (ก) แล้วนำเอาตัวต้านทาน 1K (R) มาตัดตามรูป (ข) บัดกรีเข้ากับหัว PL259 ด้าน A ส่วนด้าน B บัดกรีตอนเสร็จทุกตัวแล้วทำการบัดกรี ใช้ (R) ประมาณ 12 ตัว โดยรอบ
 • ทำแบบเดียวกับรูป (ข) รอบที่ริมของรูป ค ไปจนหมด (R) อีก 8 ตัว จะมีลักษณะเหมือนดังรูป ง แล้ตกแต่งบัดกรีให้เรียบร้อยสวยงามตามสายตาเรา
 • ทดสอบโดย การใช้เครื่อง VSWR วัด ซึ่งใช้ต่อแทนสายอากาศ ถ้าทดสอบแล้วได้ค่า 1: 1 ถือว่าใช้ได้ ถ้าไม่มี VSWR อยากจะรู้ว่าได้ค่า 50 โอห์ม หรือเปล่าให้ใช้มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล วัดค่าได้ค่าใกล้เคียง 50 โอห์มบวกลบไม่เกิน 1 ถือว่าใช้ได้
 • เมื่อเสร็จจากการตรวจสอบว่าผ่านแล้รอบนี้ เป็นการจัดให้เข้ารูปทรงที่สวยงาม โดยใช้ท่อหดที่ตัดเอาไว้แล้วมาสวมหุ้มที่ (R) แล้วใช้ไฟแช็คลนรอบๆ พอยืด