วิทยุความถี่ประชาชน CB245MHz
 

maxon    HERCULES  2039

     - ออกแบบตามมาตรฐาน  สมาคมอุสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์อเมริกา  EIA/TIA  603
     - จำนวนช่องใช้งานมาตรฐาน   80 ช่อง     พร้อมระบบ  CTCSS   และ  DCS
     - อัตราการสิ้นเปลือง   ขณะแสตนด์บาย  25  มิลลิแอมป์   ( ใช้ระบบเซฟพลังงาน )
     - ขั้ว   BNC   ยึดแน่นกับโลหะฝาหลังเครื่องอย่างแน่นหนา    แข็งแรงทนทาน
     - สามารถตั้งช่องความถี่รุ่นใหม่   80  ช่อง    และรุ่นเก่า  40  ช่อง  ในช่องเดียวกัน
     - มีระบบปุ่ม   KEY  PAD   เลือกใช้งานเป็นช่องความถี่ได้อย่างรวดเร็ว
     - มี   S-METER    แสดงผลที่หน้าจอทั้งภาครับ  และภาคส่ง
     - สามารถตั้งช่องความถี่ที่ใช้ประจำได้อย่างอิสระ   CALL  CHANNEL
     - มีระบบ   ATTN   ช่วยลดทอนสัญญาณ

   ราคาพร้อมอุปกรณ์ครบ >x,xxx บาท

ADI  COMMANDO 245A

     - มีระบบ   CTCSS     รับ-ส่งเฉพาะผู้ที่มีระหัสเดียวกันเท่านั้น
     - กำลังส่ง  5 วัตต์เต็ม    H=5 วัตต์     M=2.5 วัตต์     L=0.3  วัตต์
     - เลือกระบบการเป็นแบบสแกนปกติ     และสแกนข้ามช่องได้  
     - มีระบบประหยัดพลังงาน     และปุ่มลดทอนสัญญาณ  ATTN
     - มีช่องใช้งานหลัก   80  ช่อง     และแบ่งเป็น   4,000   ช่องย่อย
     - บันทึกช่องความจำพิเศษได้ถึง  30  ช่อง
     - บันทึกช่องความจำ   เป็นแบบ  รับ-ส่งความถี่เดียว   หรือ   รับ-ส่งต่างความถี่ได้
     - เปลี่ยนหน้าจอเป็นช่องความถี่    หรือตัวเลขความถี่ได้
     - ล๊อคการทำงานได้ทุกอย่าง

ราคาพร้อมอุปกรณ์ครบ > x,xxx บาท

YAESU  VX-302

     - มีช่อง  80  ช่องหลัก   38 รหัส  CTCSS    รวม   3,040  ช่องย่อย
     - 99 ช่องความจำ  แยกได้เป็น  9  กลุ่ม
     - Keyboard   เล่นเสียงดนตรีได้    โด..เร..มี..   และส่ง Tone หมุนโทรศัพท์ได้
     - ตั้งเป็น  Pager    มีโค๊ดผู้เรียก  ANI   และเป็นแบบกระดิ่ง
     - ระบบประหยัดพลังงาน  ปิดอัตโนมัติ    และล๊อคการใช้ได้ทุกรูปแบบ
     - มีวงจร  TOT    ตั้งระยะเวลาการพูดได้
     - ตั้งความถี่   DUPLEX    และกลับความถี่   REVERSE
     - วงจร   BCLO    เครื่องจะกดพูดไม่ได้ถ้าช่องไม่ว่าง
     - ตั้งช่องความจำเป็นตัวอักษร   ได้  4  ตัวอักษร
     - ซ่อนหรือแสดงช่อง  DUAL  WATCH  สามารถฟังได้  2  ช่องสถานี

ราคาพร้อมอุปกรณ์ครบ > x,xxx บาท

ICOM  IC-3FX

     - สัณญาณทะลุทะลวง    เสียงคมชัด  40  ช่องใช้งาน    ขยายได้เป็น  2,040  ช่อง
     - มีระบบ  CTCSS    และมีโครงสร้างอลูมิเนี่ยมหล่อชิ้นเดียว  หุ้มด้วยคาร์บอเนต
     - มีวงจรประหยัดพลังงาน     และประหยัดไฟขณะแสตนด์บาย
     - กำลังส่งสูงสุด  5  วัตต์    รับได้ไกลนับ 10 กิโลเมตร
     - ตั้งวงจรป้องกันคีย์ค้างได้
     - ตั้งวงจรเวลาปิดเครื่องได้
     - แบตเตอรี่กำลังส่งสูง  ใช้งานได้ตลอดทั้งวัน

MOTOROLA  Commander 245

     - ตัวเครื่องเป็นโพลีคาร์บอเนต    ขั้วยึดแบตเตอรี่โลหะแข็งแรงทนทาน
     - มีแผ่นเหล็กระบายความร้อนขนาดใหญ่    สามารถระบายความร้อนได้ดี
     - ได้มาตราฐาน   ISO 9001   ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานทางการทหารสหรัฐ
     - มีใบรับประกัน  2  ปีเต็ม
     - เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการ  PL/DPL  จากหน้าเครื่อง (126 ระหัสต่อ 1 ช่องสัญญาณ  )
     - ชื่อเสียงผู้นำการสื่อสาร  MOTOROLA  เป็นประกัน

ราคาพร้อมอุปกรณ์ครบ > x,xxx บาท

  ADI Millenium Plus  

      - มีวงจรลดทอนสัญญาณรบกวนแบบ  ZATTN
      - มี  S-meter  แสดงการรับ-ส่ง
      - สามารถตั้งช่องความจำได้ถึง  30 ช่อง
      - มีระบบ  Duplex  ใช้รับ-ส่งต่างความถี่
      - Tone  Code  50  โทนต่อ  1 ช่องความถี่
      - Dual  Priority  2  ช่องความถี่
      - สามารถตั้งเสียงเรียกเป็นแบบเสียงกระดิ่งได้
      - ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน
      - เปิดปิดเสียงปุ่มกดได้ที่หน้าเครื่อง
      - T.BT  สัญญาณเตือนเมื่อกดคีย์
      - มีระบบ  DTMF

ราคาพร้อมอุปกรณ์ครบ > x,xxx บาท

  ICOM  IC-3FGX

      - ขนาดเล็กพอเหมาะ
      - วงจรถนอมเครื่อง TOT (Time-Out  Timer)
      - มีช่องความจำ 80 ช่อง  และแบ่งเป็นช่องย่อยได้ถึงกว่า 20,000 ช่อง
      - โครงสร้างแข็งแกร่ง  มาตรฐาน  MIL  STD  810E
      - Scrambler  Function  ปลอดภัยจากการรับ-ส่ง
      - มีระบบ  DTMF / PAGER / Code Squelch
      - มีโปรแกรมชื่อ  ช่องความถี่  และตัวเลขได้  5  ตัวอักษร
      - มี  Digital  S-meter   ใช้แสดงระดับสัญญาณตั้งแต่  0-9

ราคาพร้อมอุปกรณ์ครบ > x,xxx บาท

  ADI  245BM

      - เครื่องโมบายสำหรับความถี่  245  MHz.
      - มีช่องความจำใช้งาน  80 ช่อง
      - แข็งแรง  ทนทาน  รับ-ส่งได้ดีมาก

ราคาพร้อมอุปกรณ์ครบ > x,xxx บาท

  ICOM  IC-2100FX

      - เครื่องโมบายสำหรับความถี่  245  MHz.
      - มีช่องความจำใช้งาน  80 ช่อง
      - แข็งแรง  ทนทาน   รับ-ส่งได้ดีมาก

ราคาพร้อมอุปกรณ์ครบ > x,xxx บาท