อัตราสูญเสียเป็นอย่างไร
 

อัตราสูญเสียก็มีหลักการเดียวกับอัตราขยายของสายอากาศ คุยกันเป็นหน่วย dB ครึ่งวันก็นึกภาพไม่ออก อัตราขยายเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนห่วงของสายอากาศแบบ  Folded Dipole ก็พอนึกภาพออกบ้าง ทีนี้อัตราสูญเสียล่ะ ทำอย่างไรดี ผมมีตารางสำเร็จรูป เขาจะบอกว่าถ้าอัตราสูญเสียเท่านี้ dB กำลังส่งจากต้นทางถึงปลายทางจะสามารถผ่านไปได้กี่เปอร์เซนต์

 

อัตราสูญเสีย dB

สัญญาณผ่านได้%

อัตราสูญเสีย dB

สัญญาณผ่านได้%

อัตราสูญเสีย dB

สัญญาณผ่านได้%

0

100

1.7

67.6

3.4

45.7

0.1

97.7

1.8

66.1

3.5

44.7

0.2

95.5

1.9

64.6

3.6

43.7

0.3

93.3

2.0

63.1

3.7

42.7

0.4

91.2

2.1

61.7

3.8

41.7

0.5

89.1

2.2

60.3

3.9

40.7

0.6

87.1

2.3

58.9

4.0

39.8

0.7

85.1

2.4

57.5

4.1

38.9

0.8

83.2

2.5

56.2

4.2

38

0.9

81.3

2.6

55

4.3

37.2

1.0

79.4

2.7

53.7

4.4

36.3

1.1

77.6

2.8

52.5

4.5

35.5

1.2

75.9

2.9

51.3

4.6

34.7

1.3

74.1

3.0

50.1

4.7

33.9

1.4

72.4

3.1

49

4.8

33.1

1.5

70.8

3.2

47.9

4.9

32.4

1.6

69.2

3.3

46.8

5.0

31.6

 
เข้าใจง่าย ๆ ว่า อัตราขยาย ทุก 2 เท่า ได้ 3 dB ( ขยาย )
ถ้าเข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้น จะมีอัตราขยายเท่ากับ 0 dB ( ไม่มีอัตราขยาย )
ถ้าเข้าไปเต็ม ๆ ออกมา แค่ครึ่งเดียว จะมีการลดทอน หรือมีการสูญเสียไป - 3 dB ( ลดทอน )
เช่น เข้า 100  ออก 50  แสดงว่าถูกลดทอนไป 3 dB
เข้า 100  ออก 25 หรือ เหลือแค่ครึ่ง ของ ครึ่ง แสดงว่าลดทอนไป  6 dB
เข้า 100 ออก 12.5 หรือ ครึ่ง ของ ครึ่ง ของ ครึ่ง  แสดงว่าลดทอนไป  9 dB