ตารางความถี่วิทยุ ชมรมฯและมูลนิธิกู้ภัยทั่วประเทศ
 
ข้อมูลล่าสุด ณ. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554
 
รายชื่อศูนย์วิทยุกู้ชีพ
ศูนย์วิทยุกู้ชีพศรีวิชัย(จ่ายงานร่วมกตัญญูเขต บกน.ธน,นครปฐม,สมุทรสาคร)02-431-1414 167.640Mhz ช่อง2 168.795Mhz
ศูนย์วิทยุชานธน(จ่ายงานป่อเต็กตึ๊งเขตบกน.ธน,นครปฐม,สมุทรสาคร) 164.430 ช่อง2 161.945
   
 
มูลนิืธิ กู้ภัยภาคกลาง และปริมณฑล
ชมรมฯ หรือหน่วยงานกู้ภัย
จังหวัด
ช่องความถี่
( MHz )
ช่องความถี่ CB245
เบอร์โทร.
หมายเหต
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
จ.กรุงเทพและปริมณฑล
168.275
 
02 -2264444-5
 
มูลนิธิร่วมกตัญญู
จ.กรุงเทพและปริมณฑล
168.775
 
02 - 7510951
 
ชมรม VR อาสาสมัครศูนย์ชำนิ
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
144.900
     
มูลนิธิกู้ภัยบางปู 811
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
145.225
CH.09
081-8419277 ( บางปู811 )
มูลนิธิ รวมใจการกุศล ราชบุรี หรือ รวมใจราชบุรี
เลขที่ 119 หมู่3 ต.หนองอ้อ อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 70110
168.275 ช่องหลัก 168.375 ช่อง32
03-235-3350
 
มูลนิธิสว่างราชบุรี
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
168.775
 
032 -233733
 
มูลนิธิประชานุกูล
อ.บ้านโปร่ง  จ.ราชบุรี
168.275
     
มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์
อ.เมือง จ.ราชบุรี
168.475
 
032 -319415
 
สว่างราชบุรี(เม้งจิน)
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
168.775
 
032-233733
 
มูลนิธิอาสาบรรเทาภัย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยศิรินทร์
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
150.150
     
มูลนิธิสว่างสรรเพชร
อ.เมือง จ.เพชรบุรี
168.275
 
032 - 425187
 
มูลนิธิกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี
168.275
     
กู้ภัยอ่างทอง
จ.อ่างทอง
144.900
     
มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
168.475
 
035-561444 , 035-561555
มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร (ศรีสมุทร)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ช่องความถี่ที่ใช้ 168.475 MHZ CB245 CH76 T.4
ห้องวิทยุ/โทร034-411013
ศูนย์ร่วมกตัญญูนนทบุรี
 
163.335
     
ศูนย์กู้ชีพจ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร
155.375
     
ศูนย์กู้ชีพจ.นครปฐม
 
157.890
     
ศูนย์กู้ชีพพระนั่งเกล้า
 
155.475
     
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
 
151.600
     
นเรนทร(สพฉ.)
 
154.925
     
ศูนย์เอราวัณ
 
162.825
     
ศูนย์กู้ชีพจ.ราชบุรี
 
154.975
     
สว่างอริยะ(เม้งมุ้ย)
อ.เมือง จ.นครนายก
168.275
 
037-302096
สว่างรัตนตรัย(เม้งป่อ)
อ.เมือง จ.สระบุรี
168.475
 
036-211047
สว่างเบญจธรรม(เม้งก๊ก)
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
168.775
 
034-723623
หน่วยกู้ภัย มูลนิธิร่ทไทร เขต มีนบุรี กทม.
กทม.
156.160
   
กู้ภัยพิทักษ์กาญจน์
 
168.775
   
           
 
มูลนิืธิ กู้ภัยภาคตะวันออก
ชมรมฯ หรือหน่วยงานกู้ภัย
จังหวัด
ช่องความถี่
( MHz )
ช่องความถี่
CB245
เบอร์โทร.
หมายเหต
VR กู้ภัย – กู้ชีพ ศรีราชา
จ.ชลบุรี
145.9525
 
 
สว่างประทีป(เม้งเต็ง)
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
168.775,
165.175
 
038-310319
 
สว่างศีลธรรม(เม้งซิม)
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
168.775
 
038-444304
 
สว่างเหตุ(เม้งอิง)
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
168.475
 
038-466100
 
สว่างบริบูรณ์(เม้งมั้ว)
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
168.475
 
038-222474
 
สว่างอุทยาน (เม่งฮึ้ง)
อ.พานทอง จ.ชลบุรี
168.775
 
038-451160
 
สว่างโรจนะ(เม้งเลี้ยก)
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
168.275
 
038-738472
 
สว่างพรกุศล(เม้งฮก)
อ.เมือง จ.ระยอง
168.275
 
038-611092
 
สว่างบำเพ็ญ(เม้งซิว)
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
168.475
 
037-214456
 
ร่วมกตัญญูปราจีนบุรี
 
161.860
     
สว่างสระแก้ว(เม้งเกี้ยว)
อ.เมือง จ.สระแก้ว
168.275
 
037-243030
 
สว่างเที่ยงธรรม(เม้งเจี่ย)
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
168.475
 
037-232899
 
สว่างกตัญญู(เม้งหงี)
อ.เมือง จ.จันทบุรี
168.275
 
039-346347
 
สว่างสัจจะ(เม้งสิ่ง)
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
168.275
 
037-281113
 
กลุ่มเสรีกบินทร์ อ.กบินทร์บุรี
อ.กบินทร์บุรี  
Ch 37(CB 245)
   
 
มูลนิืธิ กู้ภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชมรมฯ หรือหน่วยงานกู้ภัย
จังหวัด
ช่องความถี่
( MHz )
ช่องความถี่
CB245
เบอร์โทร.
หมายเหต
หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน
นครราชสีมา
162.275
CH.05
-
 
สว่างเมตตา(เม้งยิ้น)
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
168.275
 
044-230888
 
สว่างวิชชา(เม้งตี่)
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
168.475
 
044-312259
 
สว่างแสงธรรม(เม้งกวง)
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
168.475
 
044-419213
 
กู้ภัย ฮุก 31
นครราชสีมา
168.775
     
กลุ่มวังน้ำเขีนวสัมพัณธ์(กู้ภัยวังน้ำเขียว)
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 
Ch 37(CB 245)
   
สว่างจรรยา(เม้งโล้ย)
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
168.475
 
044-614033
 
สว่างบูชา(เม้งจุน)
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
168.275
 
045-269444
 
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นวีอาร์กู้ภัยบ้านผือ
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
144.950
     
สว่างเมธา(เม้งเซี่ย)
อ.เมือง จ.อุดรธานี
168.275
 
042-245463
 
สว่างคุณธรรม(เม้งเต๋า)
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
168.275
 
044-811037
 
สว่างพุทธธรรม(เม้งเก่ง)
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
168.275
 
044-831192
 
อาสาฯมูลนิธิร่วมกตัญญูบ้านแท่น
(จุดอำเภอบ้านแทน )
อ.บ้านแทน จังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์ประสานงาน อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้ความถี่ 151.930 และCB245 CH. 77
086-8657497
 
หน่วยกู้ภัยอโสก
(สมาคมแสงธรรมรัตน์การกุศล)
220 วัดสระแก้ว ถ.เทวาภิบาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
168.275 MHz. 043-525145,01-3693078
หน่วยกู้ชีพนครสาเกต
หลังที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
245.0625 MHz (CB 06/80)
0817294678 (นคร 1)
0862286860 (นคร 201)
สว่างจิตต์(เม้งกิก)
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
168.275
 
045-612076
 
หน่วยกู้ภัยสุรินทร์ (จิบเต็กเซี่ยงตึ้ง)
จ.สุรินทร์
168.275
 
044-518600
 
ศูนย์นเรนทรสุรินทร์
จ.สุรินทร์
154.925
 
1669
 
สว่างคงคา(เม้งกง)
อ.เมือง จ.หนองคาย
144.900
 
042-420999
 
หน่วยกู้ภัยประจักษ์ จุด สระใคร
หนองคาย
144.200
 
-
 
มูลนิธิขอนแก่นสามัคคีอุทิศ(โป๊ยเซียน)
จ.ขอนแก่น
ช่องหลัก168.775
ช่องรอง 168.475
043-222457
 
กู้ภัยมิตรภาพเมืองพล
ขอนแก่น
145.125
  -  
กู้ภัยท่าพระ
ขอนแก่น
144.925
 
-
 
ชมรมฯ วีอาร์กู้ภัยขอนแก่น
ขอนแก่น
144.450
 
-
 
มูลนิธิบุญทันตาขอนแก่น
ขอนแก่น
144.950
 
-
 
ชมรมฯ กู้ภัยชุมแพ
ขอนแก่น
145.550
 
-
 
ชมรมฯ วีอาร์กู้ภัยมูลนิธิหนองสองห้องการกุศล
ขอนแก่น
144.975
 
-
 
หน่วยวีอาร์.กู้ชีพ สุรินทร์
สุริทร์
144.900
 
-
 
VR กู้ภัยยางตลาด
กาฬสินธ์
144.150
 
-
 
ชมรมกู้ภัยเทพนิมิตร
มหาสารคาม
144.425
 
-
 
วีอาร์กู้ภัยลำโขงเฟรนด์ชิพนครพนม
นครพนม
144.400
 
-
 
สว่างคีรี(เม้งฮง)
อ.เมือง จ.เลย
168.275
 
042-812094
 
สว่างแดนดิน(เม้งเก้ง)
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
168.475
 
042-721504
 
 
มูลนิืธิ กู้ภัยภาคเหนือ
ชมรมฯ หรือหน่วยงานกู้ภัย
จังหวัด
ช่องความถี่
( MHz )
ช่องความถี่ CB245
เบอร์โทร.
หมายเหตุ
กู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถาน
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ช่อง1 = 168.275
ช่อง2 = 168.475
ช่อง3 = 168.775
CB245 CH.62
เบอร์โทรห้องศูนย์วิทยุ 055-224191
มูลนิธิรวมใจ อปพร
อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
168.275(ช่องหลัก)
168.475(ช่อง2)
.053-218888, 053-416444
(2เบอร์ตรงห้องวิทยุ)
กู้ภัยมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ (กู้ภัยอุตรดิตถ์)
จังหวัดอุตรดิตถ์
ช่องหลัก 168.475
ช่องรอง 168.275
168.775 MHZ
CH.59
เบอร์ตรงห้องสื่อสาร
055-442055
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแจ้งเหตุศิรินทร์นครสวรรค์ (VRแจ้งเหตุ)
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
145.325
.
056-358335
.
มูลนิธิอาสาบรรเทาภัยศิรินทร์39
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
153.775
.
.
.
ศูนย์ประสานงานหน่วยศิรินทร์ ๓๙
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
153.775
.
086-1995212 หรือ
สายด่วน 1784
ชมรมกู้ภัยนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
147.380
.
.
.
ศูนย์ กู้ภัยเก้าเลี้ยว
จ.นครสวรรค์
147.680
 
0864398022
มูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานี Ham
จ.อุทัยธานี
158.035
.
056532503
มูลนิธิร่วมใจอุทัยธานี Ham
จ.อุทัยธานี
149.800
.
0872031229 ( หน.เขตเมือง )
ชมรมกู้ภัยเมืองพระชนก
จ.อุทัยธานี
147.500
.
.
อปพร.เทศบาลเมืองอุทัยธานี
จ.อุทัยธานี
162.800,162.330
.
Tel: 199
.
มูลนิธิเชียงคำร่วมใจ และชมเชียงคำบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพะเยา
153.930
 
054 452333
 
สว่างกำแพงเพชร(เม้งเพช)
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
143.060
 
055-711551
 
มูลนิืธิ กู้ภัยภาคใต้
ชมรมฯ หรือหน่วยงานกู้ภัย
จังหวัด
ช่องความถี่
( MHz )
ช่องความถี่ CB245
เบอร์โทร.
หมายเหตุ ์
สมาคมวิทยุอาสาบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนราธิวาส
นราธิวาส
145.6625
(Dup-)
.
.
E29AM
ช่องแจ้งเหตุ ( Call Center )
นราธิวาส
144.7125
(Dup-)
.
.
.
แจ้งเหตุกู้ภัยจังหวัดกระบี่ AR.รักษ์กระบี่
กระบี่
144.900
.
.
.
หน่วยกู้ภัยวัดเก่าเจริญธรรม
ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
.
CH. 41
076-496299
.
กู้ภัยตะกั่วป่า
พังงา
144.900
.
.
.
มูลนิธิสยามร่วมใจปู่อินทร์
พังงา
145.4250
.
.
.
ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย อปพร.ทต.ขุนทะเล
อ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี
155.800
 
077-219405
 
มูลนิธิกุศลศรัทธา
สุราษฎธานี
144.900
.
.
.
กู้ภัยรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
สงขลา
145.400
.
.
.
ศูนย์วิทยุกู้ภัยจังหวัดสงขลา
(ศูนย์มิตรภาพ)
สงขลา
168.775
.
Tel.
074-350955แฟกซ์
074-244518
พนักงานวิทยุ
HS9LNC
มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี
(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)
เลขที่ 4 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
168.775
.
สว่างประจวบ(เม้งฮุย)
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
149.890
.
032-611445
.
สว่างราษฎร์ศรัทธา(เม้งรุ้ง)
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
144.900
.
032-691568
.
สว่างแผ่ไพศาล(เม้งเงี้ยม)
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
168.775
.
032-540438
.
สว่างเมธี(เม้งเฮี้ยง)
อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
168.275
.
032-688910
.
สว่างรุ่งเรือง(เม้งฮั้ว)
อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
144.900
.
032-671128
.
กู้ภัยสว่างราษฎ์ศรัธราธรรมสถาน
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
144.900
.
.
VRบางสะพาน
สว่างสรรเพชญ(เม้งเตี้ยง)
อ.เมือง จ.เพชรบุรี
168.275
.
032-425187
.
ศูนย์วิทยุแม่หลวง
จังหวัดปัตตานี
CH.69
   
           
 
 
หมายเหตุ
 
  ข้อมูลที่นำมาเสนอเป็นการรวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงการวิทยุ และ ผมต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากเว็บไซต์ชมรมฯ ต่างๆ จากหนังสือ100 วัตต์ หรือจากเมล์ที่ส่งมาถึงผม ไว้ ณ.ที่นี้ด้วย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย
  ชมรมฯ หรือกลุ่มมูลนิธิใด ต้องการต้องการประชาสัมพันธ์ ส่งข้อมูลมาได้ที่ เมล์ ham9bkk@gmail.com