ความถี่ซีบี ทั่วประเทศ

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร
ช่อง 01 จส.100
ช่อง 02 ศูนย์ฉิมพลี
ช่อง 03 ศูนย์กู้ภัยพหลฯ
ช่อง 09 ศูนย์วีอาร์ จราจร
ช่อง 10 ศูนย์กู้ชีพบูรณะ / ซีบีเจริญนคร / ศูนย์ทุ่งครุ
ช่อง 11 ศูนย์ชำนิ แจ้งข่าว สภ.เมืองสมุทรปราการ
ช่อง 12 ศูนย์มีนบุรี
ช่อง 14 ศูนย์ประกันกลาง
ช่อง 15 นิคมบางปูสัมพันธ์
ช่อง 16 ศูนย์พิรุณ
ช่อง 25 กลุ่มเบาะแสบางปู
ช่อง 26 ศูนย์ข่าวเบาะแสปราการ
ช่อง 36 ศูนย์ร่วมด้วย / กู้ภัยทรัพย์สนอง / สมิติเวช
ช่อง 39 ศูนย์ชาลีกรุงเทพ
ช่อง 40 กู้ชีพเพชรสมุทร
ช่อง 47 ศูนย์แจ้งข่าวดอนเมือง
ช่อง 48 ศูนย์พุฒตาล / ศูนย์กู้ชีพศรีวิชัย 3
ช่อง 49 ศูนย์พญาอินทรีย์
ช่อง 50 ศูนย์กู้ชีพศรีวิชัย 1 / ศูนย์พุธไทช่อง / ศูนย์กู้ชีพเจ้าพระยา
ช่อง 51 ศูนย์กู้ชีพศรีวิชัย 2
ช่อง 52 ศูนย์กู้ชีพวิภาวดี / กู้ชีพวิภาวดีราม / ศูนย์กู้ชีพเจ้าพระยา
ช่อง 54 ศูนย์พระราม 2
ช่อง 55 ศูนย์กู้ชีพศรีวิชัย 5
ช่อง 56 ศูนย์เวหาปราการ
ช่อง 57 ศูนย์กู้ชีพมหาชัย 1
ช่อง 64 ศูนย์กู้ชีพศาลายา
ช่อง 69 ศูนย์กู้ชีพมหาชัย 2
ช่อง 70 ฐานธนปราการ
ช่อง 73 ศูนย์ร่วมปทุมฯ
ช่อง 77 ศูนย์เหยี่ยวเวหา
ช่อง 79 ศูนย์วิทยุอาร์ คอมกรุงเทพ
ช่อง 80 ศูนย์วิทยุพระรามเก้า

จ.ปทุมธานี
ช่อง 65 ชมรมวิทยุปทุมฯ สัมพันธ์ (สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม)

จ.ลพบุรี
ช่อง 46 ศูนย์ชลสิทธิ์

จ.สระบุรี
ช่อง 71 ศูนย์ตะวัน

จ.สิงห์บุรี
ช่อง 33 อาสาฯ ร่วมกตัญญูสิงห์บุรี

จ.พระนครศรีอยุธยา
ช่อง 37 ชมรมกู้ชีพอยุธยา

ช่อง 51 ศูนย์กู้ภัยพุทไธสวรรย์

ภาคตะวันออก
จ.สระแก้ว
ช่อง 50 อ.อรัญญประเทศ

จ.ชลบุรี
ช่อง 07 ศรีราชา
ช่อง 61 โลมา (พัทยา)
ช่อง 55 EN (พัทยา)
ช่อง 79 ศูนย์อมตะ
ช่อง 09 เพื่อนๆ ในนิคมอมตะนคร
ช่อง 45 พญาค้างคาว (สัตหีบ)
ช่อง 41 กลุ่มพิทักษ์ชล (พัทยา)
ช่อง 19 ศูนย์ปอวินสัมพันธ์

จ.ปราจีนบุรี
ช่อง 29 ศูนย์พญาอินทรีย์

จ.ระยอง
ช่อง 23 ศูนย์กู้ภัยปลวกแดง
ช่อง 35 ช่องคุยเล่นถามทาง
ช่อง 59 รส.รย แจ้งเหตุแจ้งข่าว

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.นครราชสีมา
ช่อง 1 หน่วยกู้ภัยฮุก 31 โคราช
ช่อง 18 ศูนย์กู้ชีพ EMS 1669 ร.พ.มหาราชนครราชสีมา

จ.อุบลราชธานี
ช่อง 09 ชมรมศิษยืจึ้งกง
ช่อง 55 ศูนย์เหยี่ยวเวหา

จ.กาฬสินธุ์
ช่อง 19 กู้ภัยเต็กก่า จีสิ่งเกาะ
ช่อง 11 กู้ชีพเทศบาลกุตหว้า อ.กุฉินารายณ์
ช่อง 23 กู้ชีพ อบต.แจนแสน อ.กุฉินารายณ์
ช่อง 33 กู้ชีพ อบต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์
ช่อง 51 กู้ชีพ อบต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์
ช่อง 67 ศูนย์สั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน

จ.ร้อยเอ็ด
ช่อง 8 โทน 10 OD ร้อยเอ็ดข่าว 100 วัตต์
ช่อง 35 ศูนย์เสลภูมิหน่วยกู้ชีพ รพ.เสลภูมิ
ช่อง 41 กลุ่มฯ ซีบี 245 เมืองเกษ (อ.เกษตรวิสัย)
ช่อง 40 ศูนย์พิทักษ์ชีพ (อ.เสลภูมิ)
ช่อง 57 ศูนย์กู้ชีพ ฟาร่า (อ.เกษตรวิสัย)
ช่อง 59 ชมรมฯ ซีบี 245 ร้อยเอ็ด
ช่อง 65 กู้ชีพพีรย์คำทอน รพ.ร้อยเอ็ด
ช่อง 79 ศูนย์ศิลานครหน่วยกู้ชีพศิลานคร

จ.ขอนแก่น
ช่อง 07 ศูนย์หลักเมืองชุมแพ อ.ชุมแพ
ช่อง 31 ศูนย์ข่าวฯ ประชาธรรม
ช่อง 33 กลุ่มเพื่อนอินทรีย์
ช่อง 46 ศูนย์ข้อมูลแก่นทิพย์
ช่อง 49 ศูนย์ข่าวทานตะวัน
ช่อง 63 กลุ่มพันธมิตร
ช่อง 68 ชมรมอรุณธรรม
ช่อง 79 กู้ภัยเต็กก่า จีแชเกาะ อ.ชุมแพ
ช่อง 80 ศูนย์วิทยุนารายณ์ขอนแก่น

จ.มหาสารคาม
ช่อง 73 กู้ภัยเต็กก่า จีเสียงเกาะ