สายอากาศยากิ 5 อี ความถี่ 245 MHz
 
สายอากาศยากิเป็นสายอากาศประเภททิศทาง รูปแบบของสัญญาณจะมีความแรงทางด้านหน้าและด้านข้างที่เกนขยายน้อย นักวิทยุส่วนมากนิยมนำสายอากาศประเภทยากิมาใช้สำหรับการติดระยะไกล เพราะว่ามีอัตรขยายสูง
 
สายากาศยากิ 5 อี
FREQUENCY CB 245 Mhz
GAIN 10 dBi
F/B 20 dB
VSWR. < 1.5 : 1
BANDWIDTH 3 Mhz
POWER 400 Watts
LIGHTNING PROTECTION D.C. Grounded
   
โครงสร้างของสายอากาศยากิ 5 อี สำหรับความถี่ CB245 Mhz
 
วิธีการแมตช์ยากิ
สายอากาศยากินั้นมีวิธีการแมตช์อยู่หลายวิธี แต่ส่วนมากจะนิยมแมตช์แบบแกมม่าแมตช์เพราะเป็นวิธีที่ปรับค่า VSWR ได้ง่ายและไม่ยุ่งยาก
 
รูปแบบการแมตช์แบบแกมม่าแมตช์
 
อัตราขยายและค่า VSWR สำหรับยากิ 5 อี
 
 
รูปแบบการกระจายของคลื่นด้านหน้า/ด้านหลัง
 
การนำยากิมาสแต็กกันเพื่อเพิ่มอัตราการขยาย

การนำยากิมาสแต็กกัน 2 แผงจำทำให้มีอัตราขยายเพิ่มขึ้นอีก 3 dB โดยให้ระยะห่าง 115 ซ.ม จะทำให้ได้รูปแบบการกระจายคลื่นดังในรูปด้านล่าง

 
รูปการกระจายคลื่นเมื่อนำสายอากาศยากิมาสแตกกัน 2แผง ห่างกัน 115 ซม.
 
หมายเหตุ
หากเราให้ระยะห่างระหว่างสองแผงเปลี่ยนไป ก็จะทำให้รูปแบบการกระจายคลื่นเปลี่ยนไปด้วย