สายอากาศยากิ 3 อีลีเมนต์ 145 MHz Gain 7.1 dBi


สายอากาศยากิเป็นสายอากาศประเภททิศทาง รูปแบบของสัญญาณจะมีความแรงทางด้านหน้าและด้านข้างที่เกนขยายน้อย นักวิทยุส่วนมากนิยมนำสายอากาศประเภทยากิมาใช้สำหรับการติดระยะไกล เพราะว่ามีอัตรขยายสูง

yagi antenna

สายากาศยากิ 3 อี
FREQUENCY 145 Mhz
GAIN 7.1 dBi
F/B 20 dB
VSWR. < 1.5 : 1
BANDWIDTH 3 Mhz
POWER 350 Watts
LIGHTNING PROTECTION D.C. Grounded
   
 
yagi 3e antenna
yagi 3e 145mhz
โครงสร้างของสายอากาศยากิ 3 อี สำหรับความถี่ 145 Mhz
 
 
 
วิธีการแมตช์ยากิ
สายอากาศยากินั้นมีวิธีการแมตช์อยู่หลายวิธี แต่ส่วนมากจะนิยมแมตช์แบบแกมม่าแมตช์เพราะเป็นวิธีที่ปรับค่า VSWR ได้ง่ายและไม่ยุ่งยาก
 
gramma match
easy antenna
รูปแบบการแมตช์แบบแกมม่าแมตช์
การปรับค่า SWR
การปรับค่า SWR ให้ทำการเลื่อนระยะแทบขึ้นลงแล้วสังเกตค่า swr ถ้าปรับแล้วไม่ได้ค่าตามที่เราต้องการก็ให้ลองตัดแกน RG8 ที่เราสวมอยู่ในท่อ3หุนออกทีละนิดแล้วค่า swr ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับ หรืออีกอย่างก็คือให้เราตัดอีิลิเมนต์ที่ 2 ( 95.5 cm) ลงที่ละนิดแล้วค่า SWR ก็จะเปลี่ยนเช่นกัน
 
antenna detal
อัตราขยายและค่า VSWR สำหรับยากิ 3 อี
 
antenna
รูปแบบการกระจายของคลื่นด้านหน้า/ด้านหลัง
 
การนำยากิมาสแต็กกันเพื่อเพิ่มอัตราการขยาย
การนำยากิมาสแต็กกัน 2 แผงจำทำให้มีอัตราขยายเพิ่มขึ้นอีก 3 dB โดยให้ระยะห่าง 171-172 ซ.ม จะทำให้ได้รูปแบบการกระจายคลื่นดังในรูปด้านล่าง
yagi 3e 2 stack
สายเฟสที่ใช้ในการนำยากิ3อี มาสแต็กกัน2 แผง
A,B = RG6 หรือ RG11 ยาว 170 cm
c = RG58 หรือ RG8 ยาว 136 cm
 
antenna
รูปการกระจายคลื่นเมื่อนำสายอากาศยากิมาสแตกกัน 2แผง ห่างกัน 171 ซม.
 
หมายเหตุ
หากเราให้ระยะห่างระหว่างสองแผงเปลี่ยนไป ก็จะทำให้รูปแบบการกระจายคลื่นเปลี่ยนไปด้วย
 

ขอให้เพื่อนสมาชิกจงประสบความสำเร็จในการประดิษฐ์สายอากาศ

QRU 73
E20LFW ( e20lfw@gmail.com)
8 Aug 2009