สายอากาศเครื่องส่งเอฟเอ็ม ความถี่ 89 - 93 Mhz
ปัจจุบันสถานนีวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มในบ้านเรานั้นมีอยู่มากมาย ตามจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยนิยมทำสถานีวิทยุชุมชนเพื่อเป็นเครื่องมือกระจายข่าวสารต่างๆ ซึ่งประสิทธิภาพในการออกอากาศของแต่ละสถานนีนั้นก็มีความแตกต่างกันออกไป
การทำสถานีวิทยุชุมชนหรือสถานีวิทยุเพื่อการศึกษานั้นจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจและต้องมีทุนทรัพย์ในการจัดหาอุปกรณ์ ชึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำก็มีทั้งถูกบ้างแพงบ้าง แล้วแต่ความความสามารถในการจัดหาของแต่ละสถานี
สายอากาศเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการทำสถานีวิทยุชุมชน ซึ่งสายอากาศแต่ละต้น ก็มีราคาที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่เกนขยายและการทำกำลังวัตต์ บางต้นนั้นก็มีราคาแพงหลายหมื่นบาท

สายอากาศโฟลเด็ดไดโพลต้นนี้เหมาะสำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการทดลองทำเครื่องส่งวิทยุเพื่อการศึกษาครับ โดยใช้กำลังส่งไม่เกิน 50 w และการแพร่กระจากคลื่นในรัศมีไม่ไกลมาก

รูปภาพสายอากาศโฟลเด็ดไดโพล2สแตก เครื่องส่งวิทยุความถี่ FM 89-93 MHz

รูปภาพโครงสร้างสายอากาศโฟลเด็ดไดโพล2สแตก เครื่องส่งวิทยุความถี่ FM 89-93 MHz
 
รูปภาพสายอากาศโฟลเด็ดไดโพล2สแตก เครื่องส่งวิทยุความถี่ FM 89-93 MHz
 
รูปภาพสายอากาศโฟลเด็ดไดโพล2สแตก เครื่องส่งวิทยุความถี่ FM 89-93 MHz
 
รูปภาพความยาวห่วง152 ซม. สายอากาศโฟลเด็ดไดโพล2สแตก เครื่องส่งวิทยุความถี่ FM 89-93 MHz
รูปภาพระยะห่างจากเสากลางของสายอากาศโฟลเด็ดไดโพล2สแตก เครื่องส่งวิทยุความถี่ FM 89-93 MHz
 
รูปภาพการวัดค่า VSWR สายอากาศโฟลเด็ดไดโพล2สแตก เครื่องส่งวิทยุความถี่ FM 89-93 MHz
 
รูปภาพการวัดค่า VSWR สายอากาศโฟลเด็ดไดโพล2สแตก เครื่องส่งวิทยุความถี่ FM 89-93 MHz
 
รูปภาพการวัดค่า VSWR สายอากาศโฟลเด็ดไดโพล2สแตก เครื่องส่งวิทยุความถี่ FM 89-93 MHz
 
หมายเหตุ
สายอากาศโฟลเด็ดไดโพล 2 สแต็กต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาการทำสถานีวิทยุเอฟเอ็มในย่านความถี่ 89 - 93 Mhz หากต้องการใช้งานในย่านความถี่ที่สูงขึ้นไปกว่านี้ก็สามารถทำได้ โดยทำการลดความยาวห่วงลงมาเล็กน้อย ส่วนสายเฟสใช้เท่าเดิมได้ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าVSWR ที่วัดในเว็บนี้ ผมใช้เครื่องมือวัดรุ่น RIGEXPERT AA-520 ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สายอากาศรุ่นใหม่ล่าสุดในขณะนี้( เท่าที่ทราบครับ ) ส่วนเพื่อนๆ หากจะทดลองทำสามารถใช้เครื่อง VSWR ของยี่้ห้อ Diamon รุ่น SX-200 วัดได้ครับ ส่วนยี่ห้ออื่นผมไม่ทราบรุ่นครับ ส่วนค่า VSWR ที่วัดได้จะได้ต่ำหรือสูง กว่านี้อีกเล็กน้อยครับ เพราะจะเำี่กี่ยวเนื่องกับสายครูของเครื่อง SWR ของแต่ละท่านและสายนำสัญญาณที่นำมาทดลองวัดด้วย
 
ออกแบบโดย
http://ham.9bkk.com By .. E20LFW
5 NOVEMBER 2010