สายอากาศไดโพล 1-1/4 แลมด้า เกนขยาย 3dbd ย่านความถี่ 144-146 Mhz
   
 
สายอากาศไดโพล
 
 

สายอากาศไดโพล 1-1/4 แลมด้าเป็นสายอากาศที่มีโครงสร้างเดียวกันสายอากาศไดโพล 1/2 แลมด้า โดยเราได้ทำการเพิ่ิมส่วนวิปให้ยาวขึ้นเพื่อทำให้ได้อัตราขยายสัญญาณเพิ่มขึ้่นเป็น 3 dbd
สำหรับสายอากาศต้นนี้ ผมจะเน้นรูปแบบที่ทำง่ายๆครับ ( สำหรับมือใหม่ ) และใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่าย มาทำ แต่ถ้าต้องการทำให้สวยงามและแข็งแรงกว่านี้ก็ให้ลองดัดแปลงทำดูครับ ก่อนอื่นลองมาดูโครงสร้างทางทฤษฏีของสายอากาศต้นนี้ก่อนครับ

 
dipole  antenna
 

จากรูปภาพ ( ก ) เป็นสายอากาศไดโพลธรรมดาที่มีความยาว ½  แลมด้า และมีอัตราขยายเป็น 0 dBd  เมื่อเรายึดความยาวแต่ละซีกให้ความยาวรวมกันเป็น 1 แลมด้า ดังรูป ( ข ) จะเหมือนกับเอาสายอากาศ ½  แลมด้า ที่ป้อนสายเข้าตรงปลาย 2 ตัวมาวางใกล้กันและอยู่ในแนวดิ่งเดียวกันในลักษณะที่เรียกว่า คอลลิเนียร์ ทำให้มีอัตรขยายเพิ่มขึ้นเป็นประมาณเกือบ 2 dBd    ซึ่งสายอากาศ ½ แลมด้าที่ป้อนสายเข้าตรงปลายแต่ละตัวจะมีชื่อเรียกเป็นภาษาเทคนิคว่า Zepp ดังนั้นในรูป ( ข ) จึงเรียกได้อีกแบบหนึ่งว่าเป็นแบบ double Zepp

เมื่อเราทดลองยืดสายอากาศในรูป ( ข ) ออกไปอีก เพื่อให้ส่วนที่เป็น ½ แลมด้า อยู่ห่างกันมากขึ้นก็พบว่าอัตราขยายจะเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อแต่ละส่วนถูกยืดเป็น 0.64 แลมด้า ( หรือประมาณ 5/8 แลมด้า นั้นเอง ) ดังในรูป ( ค ) ซึ่งจะมีอัตราขยายเป็น 3 dBd แต่ถ้ายืดออกไปมากกว่านี้อัตราขยายจะลดลง  ดังนั้นรูป ( ค ) จึงได้ชื่อว่าเป็นสายอากาศแบบ extended double Zepp

   
   
 

โครงสร้างสายอากาศไดโพล 1-1/4 แลมด้า

โครงสร้างสายอากาศไดโพล 1-1/4 แลมด้า

   
 

วิธีการแมตช์ไดโพล

รูปภาพการแมตช์สายอากาศไดโพล 1-1/4 แลมด้า

 
 
วิธีการทำ
 
นำท่อมาเจาะรูปให้ได้ขนาดตามแบบและประกอบวิปและชุดแมตช์เหมือนดังรูปครับ ( ง่ายๆ )
 
 
วิธีการแมตช์
 

ให้ทำการปรับระยะลูกเต๋าเข้าออกให้ได้ค่า SwR ต่ำสุด ( จากการทดลองทำจะอยู่ที่ระยะประมาณ 10 ซม.)
จะได้ค่า SWR 1:1.3

ถ้าท่านใดไม่มีเครื่องวัด SWR ก็ให้ใช้ระยะนี้ได้เลยครับ( 10 ซม. ) แล้วต่อสายนำสัญญาณเข้าไป กดคีย์ออกอากาศได้เลย รับรองใช้ได้แน่ ( เกนขยายใกล้เคียงไดโพล 2 สแต็กครับ )

 
 
หมายเหตุ
 

สายนำสัญญาณที่นำมาต่อให้เราทำการวัดความยาวทั้งหมดแล้วให้เอา 34 ซม. หารครับ เหลือเศษให้ตัดทิ้งครับ

เช่น มีสายยาว 15.5 เมตร

= 15.5 x 100 =1550 ซม.

= 1550/34 = 45.5 ( ให้เราเอาเฉพาะจำนวนเต็มครับ คือ 45 )

แล้วเอา 45 x 34 = 1530 ซม.( 15.30เมตร )

 
 
 
 

16 nov 2009 โดย : E20lfw