สายอากาศไดโพลแบบมือใหม่ ความถี่ 78 MHz
เกนขยาย 1.5 dBd
สายอากาศไดโพลเป็นสายอากาศประเภทกึ่งรอบตัว โดยจะมีความแรงของสัญญาณด้านหนา มากกว่าด้านหลัง ถ้าเป็นแบบ1 สแต็กไม่มีเสากลางจะไม่มีเกนขยาย ( 0 dBd ) แต่ถ้าเราใส่เสากลางเพื่อทำการสะท้อนสัญญาณจะได้เกนขยายเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 dBd หรือถ้านำมาสแต็กกันเป็น 2 สแต็กก็จะได้เกนขยายเพิ่มขึ้นเป็น 3 dBd ถ้า 4 สแต็กก็จะได้เกนขยายเป็น 6 dBd ถ้ายิ่งสแต็กกันเพิ่มขึ้นก็ยิ่งจะได้เกนขยายเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ
 
 
รูปภาพโครงสร้างของสายอากาศไดโพลแบบมือใหม่ ความถี่ 78 MHz
รูปภาพการประกอบและจุดต่อของสายอากาศไดโพลแบบมือใหม่
 
 
 
รูปภาพสายอากาศไดโพล 1 สแต็กแบบมือใหม่ความถี่ 78 Mhz เกนขยาย 1.5 dBd หรือ 4 dBi
** รูปให้ดูตัวอย่างแต่ถ้าเป็นย่าน78MHz จะยาวกว่าครับ ***
 
หมายเหตุ
สายอากาศต้นนี้ถ้าประกอบได้ตามรูปแบบโครงสร้างด้านบนจะได้ค่า SWR ไม่เกิน 1:1.5 สามารถต่อสายนำสัญญาณส่งออกอากาศได้ทั้นที ส่วนสายเฟสถ้าไม่อยากชื้อใหม ่ก็ให้หาเอาสายนำสัญญาณของที่วีเรามาทำก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดำก็ได้ครับแต่ต้องเป็นสายกลม ( RG6 )

ขอให้เพื่อนๆจะมีความสุขกับกันสนทนา

 
QRU73
E20LFW ( e20lfw@gmail.com)
6 กันยายน 2552