สายอากาศคอลลิเนียร์ 1 สแตก เกนขยาย 1.5 dBd
สำหรับย่านความถี่ CB 245 Mhz

สายอากาศคอลลิเนียร์ 1 สแตก เป็นสายอากาศตระกูลไดโพล ซึ่งโดยปกติถ้าเราทำขึ้นมาแล้วไม่มีเสากลาง ( เหมือนสลิมจิม ) สายอากาศแบบนี้จะไม่มีเกนขยายครับ ( 0dBd) แต่ถ้าเราเพิ่มเสากลางกลางเข้าไปแล้ววางให้ได้ระยะที่เหมาะสม ก็จะทำให้สายอากาศประเภทนี้มีเกนขยายเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 dBd ครับ

ส่วนวิธีการทำของแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันครับ ซึ่งขึ้นอยู่กับไอเดียของแต่ละท่านครับ แต่โครงสร้างพื้นฐานจะต้องเหมือนก้ัน

สำหรับในเว็บนี้ผมจะแนะนำวิธีทำสายอากาศคอลลิเนียร์แบบใหม่ ที่ทำได้ง่ายๆและใช้อุปกรณ์ไม่มากครับ
 
รายการอุปกรณ์
1.ท่ออะลูมิเนียมขนาด 6 หุน(ขนาดเท่ากับด้ามไม้ถูพื้น)ความยาวประมาณ 1 เมตร หรือยากกว่าก็ได้ครับ
2.ท่ออะลูมิิเนี่ยมขนาด 3 หุน (ขนาดเท่ากับก้านแผงทีวี)ยาวท่อนละ 31.5 ซม. จำนวน 2 ท่อน
3.ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 1 อัน
4.ท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้วยาว 30 ซม. 1 ท่อน
5.สายเฟส RG58 ยาว 60 ซม. จำนวน 1 เส้น
6.อุปกรณ์อื่นๆ หางปลา เทปพันสายไฟ
รูปร่างหน้าตาของเจ้าคอลลิเนียร์ 1 สแตกที่ผมนำเสนอครับ เกนขยาย 1.5 dBd ครับ
 
รูปนี้เป็นสัดส่วนและขนาดของเจ้าคอลลิเนียร์สำหรับความถี่ cb245 Mhz ครับ
 
 
 
 
ขอให้เพื่อนๆจนสนุกสนานกับการ ว6 ว8 ครับ
เหินฟ้าบางปู ch15