สายอากาศไดโพลแบบมือใหม่ ความถี่ 145 MHz (0 dBd)
สายอากาศไดโพลเป็นสายอากาศประเภทกึ่งรอบตัว โดยจะมีความแรงของสัญญาณด้านหนา มากกว่าด้านหลัง ถ้าเป็นแบบ1 สแต็กไม่มีเสากลางจะไม่มีเกนขยาย ( 0 dBd ) แต่ถ้าเราใส่เสากลางเพื่อทำการสะท้อนสัญญาณจะได้เกนขยายเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 dBd หรือถ้านำมาสแต็กกันเป็น 2 สแต็กก็จะได้เกนขยายเพิ่มขึ้นเป็น 3 dBd ถ้า 4 สแต็กก็จะได้เกนขยายเป็น 6 dBd ถ้ายิ่งสแต็กกันเพิ่มขึ้นก็ยิ่งจะได้เกนขยายเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ
ถึงสายอากาศไดโพล1สแต็กจะไม่มีเกนขยายแต่เมื่อเรานำไปติดตั้งในที่สูงก็จะทำให้สามารถติดได้ระยะทางที่ไกลขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าเสาสไลด์หรือเสายางอย่างแน่นอน และที่สำคัญวิธีการทำก็ง่ายกว่าสายอากาศสลิมจิมหรือสายอากาศประเภทเจโพลอีกด้วย
collinear dipole antenna 145 mhz
รูปภาพสายอากาศไดโพลแบบมือใหม่ย่านความถี่ 145 MHz
 
easy dipole 1 stack 145 mhz
รูปภาพโครงสร้างของสายอากาศไดโพลแบบมือใหม่ ความถี่ 145 MHz
 
dipole antenna
รูปภาพการประกอบและจุดต่อของสายอากาศไดโพลแบบมือใหม่
 
 
ถ้าเราต้องการให้สายอากาศต้นนี้มีเกนขยายเพิ่มเป็น 1.5 dBd ก็ให้เราเพิ่มท่ออะลูมิเนียม( เสากลาง ) เขาไปในบริเวณส่วนบนโดยให้มีระยะห่างจากก้่านไดโพลส่วนบนประมาณ 9-10 ซม. และให้ยากกว่าก้านบนประมาณ 20 ซม. และอย่าลืมเพิ่มท่ออะลูมิเนียมเข้าไปในส่วนล่างด้วยเช่นกัน ดังในรูปด้านล่าง
easy antenna dipole 1 stack 145mhz
รูปภาพสายอากาศไดโพล 1 สแต็กแบบมือใหม่ความถี่ 145 Mhz เกนขยาย 1.5 dBd หรือ 4 dBi
 
หมายเหตุ
สายอากาศต้นนี้ถ้าประกอบได้ตามรูปแบบโครงสร้างด้านบนจะได้ค่า SWR ไม่เกิน 1:1.5 สามารถต่อสายนำสัญญาณส่งออกอากาศได้ทั้นที ส่วนสายเฟสถ้าไม่อยากชื้อใหม ่ก็ให้หาเอาสายนำสัญญาณของที่วีเรามาทำก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดำก็ได้ครับแต่ต้องเป็นสายกลม ( RG6 )

ขอให้เพื่อนๆจะมีความสุขกับกันสนทนา

 
QRU73
E20LFW ( e20lfw@gmail.com)
10 สิงหาคม 2552