สายอากาศ F58 v2 เกนขยาย 3 dB สำหรับความถี่ CB245MHz
 
 

สายอากาศ F58 v2

เป็นสายอากาศที่ผมตั้งชื่อขึ้นมาใหม่
F ย่อมาจากคำว่า Flagstaff หมายถึงเสาธง
58 หมายถึงโครงสร้างครับโดยต้นนี้มีโครงสร้างมาจาก 5/8 แลมด้า
v2 หมายถึง 5/8 สองชั้นครับ
รวมกันแล้วก็เลยได้คำว่า F58 v2 หรือสายอากาศ 5/8 แลมด้า 2 ชั้นครับ ชึ่งมีเกนขยายแบบไม่แต่งเติมจนเกินไป น่าจะอยู่ที่ 3 dB ครับ
 
สาหรับสายอากาศต้นนี้ผมปรับปรุงวิธีแมตช์ใหม่ครับโดยการใช้สตับ 1/4 แลมด้ามาเป็นชุดแมตช์เพื่อให้ง่ายสำหรับการปรับค่า SWR เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทดลองทำไว้ใช้เองครับ
 
j-pole antenna  2 stack
รูปภาพโครงสร้างของสายอากาศ F58 v2
REMARK
A = ท่อพีวีซีขนาด 1 นิ้วแบบบาง
B = ข้อต่อตรงพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว
C = ท่อพีวีซีสีเทาขนาด 1/2 นิ้วแบบบาง ( ใช้สำหรับการเกษตร)
 
 
รายการอุปกรณ์
1. ลวดเชื่อมทองเหลืองขนาดประมาณ 2.3 mm ยาว 1 เมตร จำนวน 3 เส้น
2.ท่อ พีวีซี ขนาด 1 นิ้วแบบบาง ยาว 60 cm จำนวน 1 ท่อน
3.ท่อพีวีซีสีเทาขนาด 1/2 นิ้วแบบบาง ( ใช้สำหรับการเกษตร) ยาวประมาณ 1.8 เมตร 1 ท่อน
4.ข้อต่อตรงพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 1 อัน
5.เต๋าต่อสายไฟ จำนวน 5 ตัว
6. อุปกรณ์อื่นๆ หัวแร้ง ตะกั่ว สายนำสัญญาณ
 
 
 
วิธีการทำชุดแมตช์
1. นำท่อขนาด 1/2 สีเทา มาตัดเป็นท่อนยาวประมาณ 4 cm จำนวน 2 ท่อน
2. นำลวดทองเหลืองมาดัดให้ให้ได้ระยะตามแบบแล้วเอาท่อ พีวีซีสองท่อนที่เราเตรียมไว้มากันระหว่างกลางแล้วใช้เทปพันสายไฟพันไว้
3. นำสายนำสัญญาณมาเชื่อมติดกับชุดแมตช์ วัดระยะจากข้างล่างขึ้นมาประมาณ 9 cm โดยให้แกนในของสายนำสัญญาณอยู่ด้านวิปยาว ส่วนด้านชีลด์ให้อยู่ด้่านยาว 30 cm
 
 
j-pole antenna
j-pole match
 
วิธีการพันชุดCoil
1.ตัดลวดทองเหลืองยาวประมาณ 30 cm มาหนึ่งเส้น
2. วัดระยะให้ยาว 20 cm แล้วเอาเทปพันสายไฟพันทำสัญญาลักษณ์ไว้ โดยให้เหลือหัวท้ายเท่าๆกัน
3.หาแกนขนาดความโตประมาณ 9 mm. หรือจะใช้ท่ออะลูมิเนียม 3 หุนก็ได้ครับ เอามาแล้วนำลวดทองเหลือพันบนแกนดังกล่าว พันจนหมดระยะ 20 cm และเว้นระยะห่างไม่ให้ชิดกัน ซึ่งพอพันเสร็จแล้วจะได้ความยาวประมาณ 5 cm
j-pole antenna make
j-pole easy
 
 
วิธีการประกอบ

ให้เราประกอบชุดแมตช์เข้าไปในท่อพีวีซี 1 นิ้วก่อนโดยสวมจากบนลงล่างครับ เพราะไม่งั้นจะเอาสายนำสัญญาณใส่ยาก หลังจากนั้นก็ให้นำข้อต่อ 1 นิ้วมาสวมต่อเสร็จแล้วค่อยเอาท่อขนาด 1/2 นิ้ว(สีเทา) มาสวมต่อ หลังจากนั้นก็ให้ยิงรีเวทหรือติดกาวก็ได้ครับ แต่ต้องแมตช์ฺให้เรียบร้อยก่อนนะครับ

 
วิธีการแมตช์
หลังจากที่เราดัดโครงสร้าง(ลวดทองเหลือ)เสร็จแล้วก็ให้เรานำมาประกอบต่อกันโดยใช้ลูกเ่ต๋าต่อสายไฟ เป็นตัวต่อแล้วบัดกรีัตะกั่วให้แน่น เสร็จแล้วก็ลองเอามาแขวนกับไม้หรือท่อพีวีซี ยาวๆ เพื่อทดลองวัดค่า swr โดยค่า swr ต้องไม่เกิน 1:1.5 ถ้าเกินให้ลองตัดปลายด้านบนออกที่ละนิดครับ หรือไม่ก็ปรับระยะห่างปริเวณชุดแมตช์
 
 
j-pole antenna 2 stack
รูปภาพสายอากาศ F58 v2เกนขยาย 3 dBd สำหรับย่านความถี่ cb245 mhz
 
 
หมายเหตุ
สายอากาศต้นนี้ถ้าประกอบได้ตามรูปแบบโครงสร้างด้านบนจะได้ค่า SWR ไม่เกิน 1:1.5

ขอให้เพื่อนๆจะมีความสุขกับกันสนทนา

 
QRU73
E20LFW ( e20lfw@gmail.com)
15 สิงหาคม 2552