สายอากาศ EZJP 2 ( กระบองเหินฟ้า5/8)

 
สายอากาศ EZJP 2 (กระบองเหินฟ้า5/8) เป็นสายอากาศรอบตัวที่มีโครงสร้างอยู่ในตระกูลของสายอากาศเจ โดยมีโครงสร้างแบบ 5/8 แลมด้า มีอัตราเกนขยาย 0 dBd
สายอากาศ EZJP 2 (กระบองเหินฟ้า5/8) เหมาะสำหรับใช้ในเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัด หรือติดตั้งในสถานที่ทีไม่อำนวยให้ติดตั้งสายอากาศแบบถาวร ดังนั้นสายอากาศEZJP 2 (กระบองเหินฟ้า5/8) จึงเหมาะที่จะใช้งานเพราะสามารถยกขึ้น ลงได้สะดวก และเวลาเราเลิกคุยก็สามารถม้วนเก็บได้สะดวก และที่สำคัญสายอากาศต้นนี้ยังดูไม่สะดุดตาผู้คนพบเห็น ( สรุปคือเหมาะสำหรับคนที่ไม่อนุญาติหรือเจ้านายไม่อนุญาติให้ติดตั้งสถานี นั้นเองแหละครับ )
รายการอุปกรณ์

1.เส้นลวดทองเหลืองยาวประมาณ 150 cm จำนวน 1 เส้น ( หากยาวไ่ม่พอให้เอาสองเส้นมาต่อกัน)

2. ลูกเต๋าต่อสายไฟ ( ถอดเอาเฉพาะข้อต่อทองเหลือง) จำนวน 2 ชิ้น

3.ท่อ PVC 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 5 cm จำนวน 2 ชิ้น

4.ท่อ PVC ขนาว 1 นิ้ว(แบบบาง)ยาว 150 cm จำนวน 1 ท่อน

5.ฝาปิดท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 อัน

6.สายนำสัญญาณ RG 58 ยาว 60 cm จำนวน 1 เส้น

7.เทปพันสายไฟจำนวน 1 ม้วน


ลูกเต๋าต่อสายไฟ
     
โครงสร้างของสายอากาศ EZJP 2 ( กระบองเหินฟ้า5/8)
โครงสร้างของสายอากาศ EZJP 2 ( กระบองเหินฟ้า5/8)
วิธีการสร้าง

1.นำท่อเส้นลวดทองเหลืองมาดัดให้ได้ขนาดตามแบบ

2.นำลูกเต๋าต่อสายมาร้อยเข้าไปยังตำแหน่งดังรูป

3.นำท่อ pcv ขนาด 1/2 จำนวน 2 ท่อนมาทำการยึดและพันด้วยเทปพันสายไฟดังรูป

4.นำสายนำสัญญาณ RG58 ความยาว 60 cm มาเชื่อมต่อเข้ากับลูกเต๋าต่อสายไฟ

5.ทำการสวมชุดสายอากาศเข้าไปในท่อ pvc ขนาด 1 นิ้ว

6.นำฝาปิดท่อ PVC ขนาด 1 นิ้วมาทำการปิดปลายท่อส่วนบนเพื่อกันน้ำเข้า

7.ทำการวัดค่า SWR และทดลองส่งออกอากาศ

 
รูปภาพการสร้างสายอากาศ EZJP Type2 ( กระบองเหินฟ้า5/8)
การแมทช์
สายอากาศต้นนี้ใช้วิธีการแมทช์แบบที่เรียกว่ายูสตัป โดยการปรับค่า SWR ให้เราเลื่อนจุดป้อนสัญญาณจากก้นตัว U ขึ้นหรือลง จนให้ได้ค่า SWR ตามที่เราต้องการ โดยทั่วไประยะห่างจะอยู่ประมาณ 9-10 cm
รูปภาพการวัดค่า VSWR ของสายอากาศ EZJP 2 ( กระบองเหินฟ้า5/8)
 
รูปภาพการติดตั้งสายอากาศ EZJP 2 ( กระบองเหินฟ้า5/8)