สายอากาศรอบตัวแบบเจความถี่ CB245 MHz

 
 
สายอากาศ EZJP1 เป็นสายอากาศรอบตัวแบบเจ โครงสร้างทางอากาศแบบ 5/8 แลมด้า โดยสายอากาศที่นำเสนอในเรื่องจะเป็นการดัดแปลงให้ทำได้ง่ายขึ้น และใช้อุปกรณ์ไม่มาก
 
รายการอุปกรณ์

1.ท่ออะลูมิเนียมขนาด 6 หุนยาว 106 cm จำนวน 1 ท่อน ( ใช้ด้ามไม้ถูพื้นเก่า )

2.ท่ออะลูมิเนียมขนาด 6 หุนยาว 30 cm จำนวน 1 ท่อน

3.ข้อต่อสามทาง pvc ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 1 อัน

4.ข้องอ90 pvc ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 1 อัน

5.สายนำสัญญาณ RG58 ยาว 60 cm จำนวน 1 เส้น

รูปภาพโครงสร้างของสายอากาศ EZJP1
วิธีสร้าง
1.นำสามทางและข้องอ 90 มาทำการเชื่อมต่อเหมือนในรูป

2.นำท่ออะลูมิเนียม 6 หุนยาว 106 cm มาสวมเข้ากับข้อต่อด้านสามทาง

3.นำท่ออะลูมิเนียม 6 หุนยาว 30 cm มาสวมเข้ากับข้องอ90

4.นำเศษท่อมาตัดเป็นแผ่นบางๆ แล้วพับเชื่อมต่อกันเหมือนดังรูป และยึดให้แน่น

5.นำสายนำสัญญาณ RG58 มายึกเข้ากับท่ออะลูมิเนียมโดยวัดระยะจากด้านล่างขึ้นมาประมาณ 10 cm

6.ทำการวัดค่า SWR และ ทดลองส่งออกอากาศ

 
การแมทช์
สายอากาศต้นนี้ใช้วิธีการแมทช์แบบที่เรียกว่ายูสตัป โดยการปรับค่า SWR ให้เราเลื่อนจุดป้อนสัญญาณจากก้นตัว U ขึ้นหรือลง จนให้ได้ค่า SWR ตามที่เราต้องการ โดยทั่วไประยะห่างจะอยู่ประมาณ 9-10 cm
 
รูปภาพการติดตั้งสายอากาศ EZJP1 ( สายอากาศรอบตัวแบบเจ)